BANKACILIK VE FİNANS

HS Avukatlık Ortaklığı, finansal kuruluşlara hem mevzuata uyum konusunda hem de çeşitli projeler özelinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Çeşitli finansman işlemlerinde yer almış avukatlarımız, proje finansmanı, uluslararası ticaret finansmanı, kurumsal finansman, tahvil ve repo işlemlerinde kredi verenlere, borçlulara, yatırımcılara ve ihraççılara danışmanlık hizmeti sunmuştur. Avukatlarımız ayrıca Türkiye’de finansal kuruluş kurulmasına ilişkin projelerde yer almıştır.