BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

HS Avukatlık Ortaklığı avukatları, satıcılara, alıcılara ve stratejik yatırımcılara yerel ve uluslararası birleşme ve devralma işlemlerinde danışmanlık yapmıştır. Ortaklık müvekkillerine özellikle işlem dokümanlarının hazırlanması ve müzakere edilmesi süreçlerinde yardımcı olmaktadır. Ortaklığın bu konudaki hizmetleri, kapanış sonrası işlemleri ve yatırımcı haklarının korunmasını da kapsamaktadır.