FİKRİ MÜLKİYET

HS Avukatlık Ortaklığı, müvekkillerine marka, tasarım, patent, coğrafi işaretler, telif hakları, lisanslar ve haksız rekabet alanlarında danışmanlık yapmaktadır. Ortaklığın fikri mülkiyet alanına ilişkin faaliyetleri tescil işlemlerini, fikri mülkiyet davalarını ve yargı dışı uyuşmazlık çözüm yollarını da kapsamaktadır. Ortaklık aynı zamanda, fikri mülkiyete ilişkin hukuki inceleme yapılması ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin sözleşmelerin (lisans, devir, rehin vb.) hazırlanması ve müzakere edilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır.