SERMAYE PİYASALARI

Avukatlarımız sermaye piyasası işlemleri alanında geniş tecrübeye sahiptir. Avukatlarımız, pay halka arz ve tahsisli satış işlemlerinin yanı sıra, seküritizasyon, Eurobond, teminatlı menkul kıymet ve katkı sermaye ihracı gibi çeşitli borçlanma aracı piyasası işlemlerinde yer almıştır. Avukatlarımız finansal kuruluşları tezgahüstü türev işlemlerde de temsil etmiştir. 

HS Avukatlık Ortaklığı, şirketlere ve pay sahiplerine kurumsal yönetim, kamuyu aydınlatma ve zorunlu pay alım teklifi gibi konularda yol göstermektedir.