TAŞINMAZ VE İNŞAAT HUKUKU

HS Avukatlık Ortaklığı taşınmazlara ilişkin inşaat, satış ve kira sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi konusunda faaliyet göstermektedir. Ortaklık ayrıca müvekkillerini tapu sicili prosedürlerinde temsil etmektedir. HS Avukatlık Ortaklığı çeşitli inşaat şirketlerine ortak teşebbüs ve stratejik ortaklık sözleşmelerinde danışmanlık hizmeti sunmaktadır.