TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU

HS Avukatlık Ortaklığı, şirketlere ve pay sahiplerine çeşitli hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ortaklık, müvekkillerine şirket kurulması, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarının hazırlanması süreçlerinde danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ortaklık ayrıca sermaye artırımı, kurumsal yönetim, kar dağıtımı, zorunlu pay alım teklifleri, özel durum açıklamaları, pay sahibi hakları ve ortaklıktan çıkarma konularında da danışmanlık yapmaktadır. Avukatlarımız, ortaklar sözleşmelerinin, ortak girişim sözleşmelerinin ve diğer stratejik ortaklık sözleşmelerinin hazırlık ve pazarlık aşamalarında çalışmalarda bulunmaktadır.